Skup tworzyw sztucznych

Świadczymy kompleksową obsługę pod względem odbioru, załadunku i transportu tworzyw sztucznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klientów. Dzięki temu minimalizujemy wysiłek po stronie Klienta, starając się w maksymalny sposób ułatwić wykonanie usługi i realizować niemal wszystkie działania po naszej stronie, również pod względem załatwienia wszelkich niezbędnych procedur.

Formalności

W ramach świadczonych usług zapewniamy także obsługę w zakresie wydania niezbędnej dokumentacji, potwierdzającej wykonanie recyklingu tworzyw sztucznych. Dzięki temu producenci, którzy są objęci przepisami unijnymi o odpowiednim gospodarowaniu odpadami, uzyskają potwierdzenie wykonanie swojego obowiązku dla instytucji kontrolujących. W ten sposób pozwoli to Państwu wypełnić narzucone międzynarodowymi regulacjami normy w zakresie utylizacji własnych produktów.

Zakres wykonywanych działań

Wykonując skup tworzyw sztucznych, zajmujemy się pozyskiwaniem od klientów najpopularniejszych rodzajów surowców, które są najczęściej stosowane w działalności przemysłowej, a jednocześnie bardzo chętnie wykorzystywane przez społeczeństwo w codziennym życiu.

W naszej firmie skupujemy:

 • folię LDPE, PE
 • plastik PE, PP, PS
 • plastik PET
 • plastik HDPE
 • worki typu BIG BAG

Spełnianie norm ekologicznych i korzyści ekonomiczne

Dzięki prowadzeniu skupu tworzyw sztucznych, możliwe jest dostosowanie się do norm związanych z ochroną środowiska naturalnego. Przekłada się to na mniejsze zanieczyszczenia dotyczące przechowywanych na wysypiskach śmieci, ale również pośrednio wpływa na mniejszą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Globalnie wpływa to również na niższe koszty produkcji, a także ograniczenie zużycia surowców naturalnych, które są potrzebne do ich standardowej produkcji. W konsekwencji daje to więc również wymierne korzyści finansowe przedsiębiorstwom, nie licząc możliwości poniesienia odpowiedzialności finansowej za niespełnienie obowiązujących norm w zakresie odpowiedniego gospodarowania odpadami.


  Zapraszamy do współpracy:
  michal@kmproject.pl
  667-846-440