Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych Karolina Brodnicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KM Project
Karolina Brodnicka, adres ul. Włocławska 35a/2 87-100 Toruń
Cele przetwarzaniah Realizacja praw i obowiązków wynikających z zawartych umów
Realizacja innych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa
Prowadzenie negocjacji
Wysyłanie/przyjmowanie zapytań ofertowych
Podstawy prawne przetwarzania Obowiązek prawny
Umowy o współpracy
Nasz uzasadniony interes
Przesyłanie/otrzymywanie ofert handlowych
Odbiorcy danych Urząd Skarbowy
Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • Pana/Pani zgoda
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych


1. Administrator danych osobowych Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Karolina Brodnicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: KM Project Karolina Brodnicka (dalej: my). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Osadnicza 20 87-100 Toruń
- przez e-mail: biuro@kmproject.pl
- telefonicznie: 667-846-440

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:
- realizować prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów
- realizować inne prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
- Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych
- Nasz uzasadniony interes
- Przepis prawa

3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać dane do Urzędu Skarbowego (w przypadku zawarcia umowy o współpracy). Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

6. Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/ Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami.

Prawo wycofania zgody


W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu


Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.